Searchguide – BTH

En interaktiv kurs i hur man söker, värderar och bearbetar information

Vetenskapliga artiklar

leave a comment »


Här kan du läsa om vad som kännetecknar en vetenskaplig artikel och hur du kan söka efter vetenskapliga artiklar i ett visst ämne.

Vetenskapliga tidskrifter

Att en tidskriftsartikel är vetenskapligt granskad, ”peer-reviewed”, innebär att artikelns vetenskapliga kvalitet har kontrollerats av andra forskare före publicering. Detta system är vanligast inom teknik, medicin och naturvetenskap, men används även inom andra discipliner. Vetenskapliga tidskrifter kan också, utöver de vetenskapliga artiklarna, innehålla andra typer av artiklar som t.ex. bokrecensioner, debattartiklar och kommentarer.

Det finns tre olika typer av vetenskapliga artiklar:

  • Originalartiklar där författaren redogör för empiriska studier och för första gången beskriver resultatet från ett forskningsarbete.
  • Översiktsartiklar som är kritiska utvärderingar där författaren organiserar, integrerar och utvärderar tidigare publicerade studier.
  • Teoretiska artiklar där författaren utifrån existerande forskning lägger fram en ny teori, analyserar eller kritiserar existerande teorier.

En vetenskaplig artikel innehåller följande moment:

  • Abstract – en kort sammanfattning av artikeln som tar upp syfte, metod, resultat och slutsats.
  • Introduktion – här beskrivs syfte och problemformuleringar och här presenteras också bakgrundsinformation till problemområdet.
  • Metod – här beskrivs metoden som använts så noggrant att det är möjligt för läsaren att följa och upprepa forskningsprocessen.
  • Resultat – här presenteras forskningsresultatet i löpande text och eventuellt med tabeller, diagram och figurer.
  • Diskussion – i detta avsnitt diskuteras forskningsresultatet och de principer, relationer eller generaliseringar som styrks av studiens resultat. Eventuella svagheter i studien tas upp här.
  • Referenslista – alla dokument som författaren använt sig av ska tas upp i referenslistan.

Källa: Hanson, Ulla Ch (2010). Vad är en vetenskaplig artikel?. (Elektronisk). Tillgänglig: http://www.kib.ki.se/sites/kib.ki.se/files/A4_vad%20%C3%A4r%20en%20skaplig%20artikel%20-%20artikel_100708.pdf (2011-02-02).

I momentet Forskning kan du läsa mer om vetenskaplig publicering.

Var kan man söka efter vetenskapliga tidskrifter/artiklar?

Bland de resurser som biblioteket prenumererar på:Biblioteket prenumererar på vetenskapliga tidskrifter både i tryckt och elektronisk form. Bland de e-tidskrifter biblioteket prenumererar på finns många vetenskapliga tidskrifter. Via Summon@BTH söker du bland i stort sett samtliga bibliotekets e-tidskrifter som spänner över många olika ämnesområden. En sökning i Summon@BTH ger inte en fullständig överblick över forskningsläget inom ditt ämne, men söker du här kan du hitta många intressanta vetenskapliga artiklar som du kan läsa på skärmen eller skriva ut direkt.

Om du vill få en överblick över vilka vetenskapliga artiklar som publicerats internationellt i det ämne du är intresserad av är det oftast enklast att söka i den referensdatabas som täcker ditt ämnesområde, t.ex. Medline för vetenskapliga artiklar i medicin. Då får du en ganska god uppfattning om det aktuella forskningsläget i ditt ämne. I Stora sökguidens ämnesguide för ditt ämne kan du se vilken eller vilka databaser som specialiserar sig på ditt ämne.

I en referensdatabas finns många finesser som underlättar din sökning. En referensdatabas innehåller referenser (hänvisningar) till många olika typer av dokument, inte bara artiklar, men du kan ofta göra en inställning som gör att du bara söker bland tidskriftsartiklar eller bara bland vetenskapliga artiklar.

Om inte denna möjlighet finns får du kontrollera i varje referens vilken typ av dokument du har hittat – är det en tidskriftsartikel eller avhandling? Eftersom referensdatabaser är internationella är det viktigt att kontrollera vilket språk dokumentet är skrivet på. Själva referensen är på engelska, men dokumentet den hänvisar till kan vara skrivet på japanska eller ryska. I moment Databasguide kan du läsa mer om referensdatabaser.

I en referensdatabas kan man inte alltid ta fram hela artikeln utan man kanske bara kan läsa ett abstract, en sammanfattning av artikeln. Ibland kan man via SFX-knappen eller annan länkning ta fram hela artikeln, men om inte det går får man undersöka om biblioteket har tidskriften i tryckt eller elektronisk form. Om tidskriften inte finns tillgänglig på biblioteket kan man som student eller personal på BTH beställa artikeln som fjärrlån.

Fritt tillgängligt på Internet:
Det går att söka vetenskapliga artiklar via vanliga sökmotorer på Internet som Google och Yahoo, men det är varken speciellt enkelt eller effektivt, särskilt inte när du ska söka efter artiklar i ett särskilt ämne. Det blir oftast som att söka efter en nål i en höstack. Om du däremot söker en särskild artikel och redan vet artikeltitel, artikelförfattare eller tidskriftens namn kan det löna sig att skicka iväg en sökfråga på t.ex. Google.

Mer intressant är det att använda sökmotorer som specialiserar sig på vetenskaplig information, t.ex. Scirus eller Google Scholar. I sökmotorn Scirus ’advanced search’ kan man t.ex. välja att bara få artiklar i sökresultatet.

Via sökmotorer som Google och Yahoo når man endast en liten del av all information på Internet. Även om innehållet i en databas eller webbplats är fritt tillgängligt kan man av olika orsaker inte alltid nå det via t.ex. Google, utan man måste söka direkt på den webbplats man är intresserad av. På grund av detta kan det vara bra att känna till några bra sökverktyg för fria vetenskapliga resurser på Internet. I momentet Internet kan du läsa mer om den dolda webben.

Fria vetenskapliga tidskrifter – som en reaktion mot förlagens kraftiga prishöjningar för vetenskapliga tidskrifter finns en rörelse som arbetar för att vetenskaplig information skall finnas fritt tillgänglig på webben. BioMedCentral är ett sådant exempel som innehåller fria resurser inom biomedicin. DOAJ, Directory of Open Access Journals, är ett annat exempel. Läs mer om Open Archives Initiative och Fria vetenskapliga resurser i moment Forskning.

Länkar – Vetenskapliga artiklar

Är artikeln vetenskaplig? Karolinska institutet har skapat en webbaserade guide som ger dig svaret på denna och många andra frågor.

Vad är en vetenskaplig artikel? – en guide

Introduktion till vetenskaplighet och vetenskapliga artiklar från Karolinska institutet.

Vad är en vetenskaplig artikel? (pdf-fil, 224 kb)

Jenny Gunnarsson 2011-02-02

Written by Jenny Gunnarsson

2011/02/02 den 13:27

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

%d bloggare gillar detta: